LEDMOBILISERING & MANIPULATION 

MPLedmobilisering & Manipulations behandling är en manuell behandling en typ av raklinjig, passiv rörelse av en skelettled som behandlar artrokkinematisk ledrörelse  snarare än osteokinematisk ledrörelse. Det syftar vanligtvis till en synovial led med syftet att uppnå en terapeutisk effekt. Passiva rörelser som appliceras med olika hastigheter och amplituder på leder, muskler eller nerver med avsikt att återställa optimal rörelse, funktion och / eller för att minska smärta.